در مقوله جراحی حوزه دهان و دندان,با استفاده از لیزر به ویژه Er-YSGG  در اکثر موارد بی نیاز از بی حسی هستیم و شاهد هیچگونه خونریزی نخواهیم بود .

خیلی از موارد حتی نیاز به بخیه احساس نمی شود.

علاوه بر آن لیزر, خود , همزمان باعث استریل شدن ناحیه شده و بیمار را بی نیاز از مصرف آنتی بیوتیک می کند که مقاوم شدن به این دسته دارویی ,خود از معضلات بزرگ امروز جامعه پزشکی میباشد.
از آنجاییکه لیزر بر روی روند ترمیم زخم بسیار بسیار موثر است , پروسه ترمیم بافت و بازسازی ساختارهای از   دست رفته , بسیار کوتاهتر از روشهای دیگر میباشد .

در عین حال تمام مراحل درمان به شکلی محافظه کارانه خواهد بود که زیبایی بافت نیز توامان در نظر گرفته شود و تجربه ناخوشایند و پر استرس بیماران از جراحی تقلیل یابد.