·        از مسایل مهمی که بیماران پس از سفید کردن دندان با آن مواجهند , حساسیت بالای دندان هاست که در صورت انجام این عمل با لیزر Diode  , همزمان , درمان بسیار کوتاهتر خواهد بود و  از آنجا که لیزر Diode , خود , درمانی جهت رفع حساسیت دندانی است , بیمار با این مشکل در آینده مواجه نخواهد شد.