در مقوله جراحی حوزه دهان و دندان,با استفاده از لیزر به ویژه Er-YSGG  در اکثر موارد بی نیاز از بی حسی هستیم و شاهد هیچگونه خونریزی نخواهیم بود .

خیلی از موارد حتی نیاز به بخیه احساس نمی شود.

علاوه بر آن لیزر, خود , همزمان باعث استریل شدن ناحیه شده و بیمار را بی نیاز از مصرف آنتی بیوتیک می کند که مقاوم شدن به این دسته دارویی ,خود از معضلات بزرگ امروز جامعه پزشکی میباشد.