در مقوله درمان ریشه , لیزر مکمل بسیار موثری برای روشهای روتین درمان میباشد , بویژه در جهت رفع ضایعات انتهای ریشه که اکثر موارد بیمار را از انجام جراحی انتهای ریشه  ( Epico ) بی نیاز میکند و به دلیل استریلیزاسیون بالای کاناهای ملتهب و فرعی, احتمال بروز مشکلات آتی را کاهش میدهد .