از مزایای لیزر, بهره گیری از آن در رفع مشکلاتی مانند آفت و تبخال میباشد که درد و آزار بسیاری را برای بیماران به همراه دارند. با استفاده از لیزر نه تنها درد کاهش یافته و بهبودی تسریع میشود , بلکه تعداد دفعات عود این موارد در بیمار به حداقل میرسد.